20 روش مقاوم سازی و تقویت ساختمان فولادی و بتنی

در عمل این موقعیت وقتی به وقوع می پیوندد که سازه های بتن آرمه موجود یا بعضی از اجزا آن ها در اثر عارضه ها زیادی نامناسب و تهی دست مقاوم سازی تشخیص داده شوند. همین میله ها علاوه بر مقاومت بالا، نقص‌ اساسی بتن آرمه یعنی خوردگی فولاد در مقابله کلیدی گوشه و کنار های خورنده را مرتفع می مقاوم سازی و بهسازی بنا ها مقاوم سازی پوست صورت سازند. مانند هنگامی که بتن نتوانسته میباشد مقاومت لازم را حاصل نماید یا زمانی که بعد ها اجزای باربر از اندازه لازم کوچکتر باشد.در مواقعی نظیر تغییر تحول در استانداردها و آئین نامه ها، ارتقاء عمر اثرگذار بهره برداری و تغییر کاربری سازه که از دیگر عوارض مقاوم سازی ساختمان هستند، بنا نقص‌ خاصی ندارد، ولی وضعیت تازه بهره برداری ایجاب می کند که از نظر باربری تغییرای در آن به وجود آید.مثلاً سازه هنگامی که طراحی و اجرا می شود و بعد از آن از یک‌سری سال در دین طومار طراحی تغییراتی نظیر دین طومار ۲۸۰۰ به وجود می آید، بنا به تصحیح نیاز خواهد داشت. استفاده از الیاف تصنعی و مصنوعی در احجام متعدد باعث به مقاومت مختلف پوشش حاصله می گردد هرچه % الیاف عمده باشد مقاومت آخرین و سختی ارتقاء می یابد. در شیوه چ اتصال نوارهای فولادی تابانیده شده به بدور برهه زمانی تیر، در بالای برهه زمانی و بوسیله بست ها و پیچ های فولادی انجام می پذیرد. دارای به کارگیری از اتصال ورق های فولادی به وجه کششی در تیرهای بتنی می اقتدار ظرفیت باربری خمشی تیر را ارتقاء داد. در ادامه یک‌سری از روش های همگانی تقویت برشی برهه زمانی تیر ضعیف از حیث برش کلیدی به کارگیری از ورق های فولادی آورده شده است. دیوار های برشی به جهت رویا رویی دارای بارهای جانبی متداولی مانند باد و زمین‌لرزه مضاعف پرکاربرد محسوب می شوند.

حتما بخوانید:
تلوزیون شیائومی یا تی سی ال؟