رینگ پیستون عایق بندی محفظه احتراق را از طرز فشار داخلی و خارجی اعمال شده به آن برقرار می­کند. گرمای بیشتری دفع می شود و پیستون خنک تر عمل می کند.اما افزایش ضخامت کف پیستون سبب ساز افزایش وزن آن می شود.همچنین چنانچه کف پیستون خیلی سرد عمل کند،لایه های مخلوط هوا-سوخت همسایه آن نمی سوزد.مخلوط هوا-سوخت نسوخته از روش اگزوز در محیط پخش می شود.در سرانجام بازده موتور کمتر و دود آن ارتقاء می یابد. ظاهر فیوز حرارتی شبیه به یک سیم است که در دو بخش ابتدایی و انتهایی آن یک پایانه وجود دارد. ممکن است در بسیاری از مطالبی که در خصوص قطعات سردخانه متن و منتشر میشوند، حرفی از این قطعه به میان نیاید اما باید به خاطر داشته باشید که یک عدد از مهمترین قطعات در سردخانه همین فیوز حرارتی هست و برای مدام وظیفه خویش را به خرید پیستون ریو درستی ساختمان پیستون انجام دهد. در بخش اعظمی از موردها چشم شده هست که بالا رفتن دمای فیوز حرارتی و سوختن آن باعث جراحت دیدن سردخانه و آتش گفتن آن شده است. گزینش اجزای موتور برای داشتن راندمان و بهره وری بالا تهیدست به نگاهی سختگیرانه دارای اعتنا به مولفه های زیرا میزان ماندگاری و سبک بودن آن دارد. در موتورهای چهار روزگار (بنزینی و دیزلی) اتومبیل، پروسه جذب، فشرده سازی، احتراق و اگزوز در بالای سر سیلندر شکل می گیرد، که پیستون را بدون چاره به حرکت به سمت بالا و پایین می نماید به ابلاغ دیگر پیستون حرکتهای رفت و برگشتی رو به بالا و زیر دارد که در هنگام بالا رفتن سبب به متراکم شدن سوخت می گردد و پس از احتراق و انفجار، به سمت پایین حرکت میکند، در سرانجام سبب چرخش میل لنگ می شود. زیرا همین قطعه با مبنا کمپرسور به شکل سری بسته می شود در عاقبت وقتی که حرارت موتور در یخچال فریزر ارتقا مییابد، طول ورقه بی متال در آن ارتقاء مییابد و این افزایش طول منجر قطع شدن ارتباط موتور و رله و جریان برق در مدار دستگاه میشود. در شرایط کلی در صورتی که تا ۶۰ صدم میلیمتر فیلر جا رفت ، می شود از آن به کارگیری کرد ولی ممکن میباشد که چنگی به دل نزند. وقتی که اپراتور در حال سرد نمودن گاز است، روی لولههای آن به صورت مداوم برفک تولید میشود. برخی از مکانیکها به جهت برطرف کردن ایراد از یک واشر مازاد در کنار سرسیلندر تراش خورده استفاده مینمایند و واشر را دوتا میکنند، خوبتر می باشد که سرسیلندری که چندبار تراش خورده آن را ردوبدل کرد و مطلقا بایستی سرسیلندر را گزینه بررسی قرار داد که تاب نداشته باشد و مسلما صاف و سوای پیچ خوردگی و اعوجاج باشد. همچنین اهمیت بررسی گونه های و فرآورده آن دریابیم که تا چه حد احتمال خرابی آن وجود دارد و چگونه می توان از این خرابیها پیشگیری کرد. چنانچه کمپرسور فریزر در گیر ایراد شود مجموعاَ دستگاه از کار میافتند و همین موضوعی است که باید در زمان عیبیابی یخچال فریزر آن را مد حیث داشته باشید. نکتهای که در دوران عیبیابی فریزر حتماً بایستی مد نظر داشته باشید این هست که ظواهر هیتر المنت شبیه به ظاهر اپراتور می باشد بدین ترتیب زمانی که در اکنون پیدا کردن مشکل سردخانه میباشید توجه داشته باشید که همین دو قطعه را مهم هم خطا نگیرید. به این ترتیب این نکته را حتماً در حین عیبیابی یخچال فریزر مد حیث داشته باشید و به آن دقت کنید. ساختار آن به گونهای هست که منبسط می‌گردد و صورت آن اندکی تغییر و تحول میکند. عملکرد این قطعه به همین شکل است که هنگامی که گاز یخچال فریزر بوسیله کمپرسور کلیدی فشار متعددی به سمت اپراتور دستگاه ارسال میشود و در اپراتور سرمای اضطراری به گاز داده میشود، گاز به سمت رشته یخچال ارسال میگردد تا حساس یاری آن گوشه و کنار و یا این که کابین یخچال فریزر خنک شود. نکتهای که قبل از تدریس روش عیبیابی فریزر و قطعات آن می بایست به آن اشاره کنیم، همین می باشد که اولاً به جهت تست کلیه قطعات یخچال نیاز به یک اهم متر دارید. به این ترتیب حتماً یک اهم متر تهیه و تنظیم کنید و بعد از آن عملیات عیبیابی و تست فریزر را انجام دهید. برای عیبیابی یخچال فریزر حتماً می بایست عملکرد هیتر المنت را بدانید. در این بخش از همین مطلب در خصوص بخشهای متفاوت موجود در هر فریزر و باز‌نگری عملکرد و وظیفه هر قطعه نکاتی گفته شد. هنگامی که می‌خواهید عملکرد کمپرسور یخچال را آزمون کنید، بایستی در آغاز دو رله آغاز و اُورلود را بررسی کنید. زمان عیبیابی فریزر می بایست حتماً به همین موضوع اعتنا داشته باشید که بر روی یخچالها یک قطعه دیگر به نام فیوز حرارتی نیز وجود دارد. به این استدلال وقتی که در درحال حاضر عیبیابی یخچال فریزر خویش هستید حتماً به همین مسئله دقت کنید. ولی کار اهمیت دیگری که قطعه ترمودیسک در سردخانه انجام میدهد و در حین عیبیابی دستگاه بایستی به آن دقت داشته باشید همین می باشد که این قطعه در اصل عمل رساندن جریان الکتریسیته و انقطاع نمودن آن از هیتر المنت را بر عهده دارد. ترمودیسک یکی از از قطعاتی می باشد که کارایی آن مشابه به کارایی ترموستات یخچال است. دقت داشته باشید که در کمپرسور سردخانه یک سیمپیچ اصلی و یک سیم پیچ راه و روش انداز استفاده شده است. اگر شما هر مدل سوالی در ارتباط دارای چه جایی و روش به کارگیری از محاسبه فشار پیستون دارید، می توانید حساس ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر