چطور می قدرت دلایل ناشی از لیزر را به دست‌کم رساند؟ بعضی از اشخاص موهایی دارند که سریعتر از دیگران رشد می کنند. قبل از انجام لیزر، موهایی که قرار است تحت معالجه قرار گیرد، بایستی تا تعدادی میلیمتر بالای مرحله پوست اصلاح شود. موهای زائد در بیشتر بیماران بهطور متوسط بعد از سه تا هفت جلسه لیزر، بهصورت مستمر از فی مابین میرود. بله هر شخص می تواند در میان دو جلسه لیزر موهای زائد، اقدام به تصحیح آن ها کند ولی هرچه دفعات اصلاح کاهش باشد خوب تر است. برای جبران همین موضوع، پیشنهاد می شود جلسات زیادی لیزر انجام بدهید که قابلیت موفقیت در حذف موهای زائد شکل را ارتقاء می­ دهد. اگر قصد انجام لیزر موهای زائد را دارید، باید ۶ هفته قبل از درمان، از اپیلاسیون و الکترولیز دوری کنید، چون لیزر ریشه موها را هدف قرار میدهد و ریشه آن‌ها بهطور موقت اهمیت اپیلاسیون لیزر موهای عورت از فی مابین میرود. استفاده از دستگاههای موکن: دستگاههای موکن هم عملکردی مشابه حیاتی وکس دارند. استعمال از نحوه هایی مثل اصلاح دارای بند یا وکس پس از لیزر، ممنوع است. به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، دستگاه لیزر، نور دوچندان متمرکز را بر فولیکولهای مو میتاباند؛ سپس رنگدانه موجود در همین فولیکولها نور را جذب کرده و به‌این ترتیب موها از بین میرود. مدت دوران درمان به مقدار مو و بزرگی حیطه درمان بستگی دارد، ولی متوسط زمانه کاهش از یک ساعت است. هر پالس لیزر، کسری از ثانیه ارتفاع میکشد و در این زمانه اندک، موهای متعددی را تحت درمان قرار میدهد. به چه صورت برای لیزر موهای زائد آماده شویم؟ ولی بایستی بدانید که هیچ تضمینی برای از میان رفتن دائمی موهای زائد وجود ندارد. لیزر موهای زائد چه مزایایی دارد؟ دیدنی میباشد که شما هیچ گاه درباره لیزرهای خاصی که به جهت از بین بردن موهای زائدتان استفاده میکنید چیز زیادی نشنیدهاید، اما بایستی بدانید که صرفا یک گونه لیزر وجود ندارد بلکه گونه های بسیاری از آنان وجود دارااست و ممکن می باشد یک عدد از آنان برای شما خوب تر از بقیه باشد. درصورتیکه شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم لیزر حذف مو لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر