قم نیوز – شناخت پیستون و دلایل خرابی آن

حلقه پیستون عایق بندی محفظه احتراق را از طرز فشار داخلی و خارجی اعمال شده به آن برقرار می­کند. اتصال شعاعی به وسیله فشار داخلی حلقه پیستون برقرار می­شوند. رینگ پیستون می­بایست اتصال شعاعی قابل پیش بینی و موثری در بین جداره سیلندر و سطح جانبی رینگ برقرار کنند تا عایق بندی به طریق قابل قبولی انجام گیرد. حلقه های پیستون علاوه بر فشار داخلی، از فشار خارجی نیز برای عایق بندی محیط احتراق بهره می­گیرند. در برخی از خودروها هم در هر سیلندر از دو سوپاپ محل ورود و دو سوپاپ خروجی استفاده می شود که به آن سیلندر ، سیلندر چهار سوپاپه گفته می شود. ترازو شکاف عمودی پیستون،نشان دهنده میزان ارتجاعی بودن آن است.حالت ارتجاعی بیش از اندازه پیستون سبب ساز لرزش و تکان مضاعف پیستون در سیلندر می شود و هم آن را از شرایط مهم خود بیرون می کند.در چنین حالتی نشتی گاز از لبه های پیستون،افزایش یافته روغن سوزی موتور بسیار تر می شود. در مواردی در راستای گژنپین قطر پیستون را کمتر در نظر میگیرند تا پیستون در حالت سرد یه خرده متمایل به بیضی شود تا این که در دما های بالا پیستون شرایط گرد به خویش بگیرد. به طور معمول، هر چه مسافت آزاد رینگ پیستون بخش اعظم باشد نیروی بیشتری بوسیله حلقه پیستون در وضعیت متراکم به جداره سیلندر وارد می­شود. گازهای احتراقی که از حلقه فشاری فرار کنند بوسیله حلقه وایپر متوقف می­شوند. حلقه های پیستون دیزل ژنراتور به فعالیت رفته در موتورهای ریز غالبا شامل رینگ فشاری، حلقه پاک کن (وایپر) و رینگ روغنی می­شوند. فشار اعمال شده خارجی فشاری میباشد که گازهای احتراق بر روی رینگ پیستون وارد آورده و سبب ساز انبساط آن می­شوند. فشار داخلی تهی دست اعمال نیروی قابل توجهی می باشد که بتواند رینگ پیستون را به قطر کوچکتری در آورد تا در شیار مربوطه جای بگیرد. پیستون موتور می بایست بتواند دمای 6000 درجه سلسیوس را به راحتی تحمل نماید . فشار داخلی به عبارتی نیروی فنریت ذاتی میباشد که رینگ پیستون را مطابق اساسی مختصات مصالح و طراحی به کار رفته در تولید آن منبسط می­سازد. وظیفه رینگ روغنی پیستون، به دام انداختن روغن اضافی از دیواره سیلندر زمان حرکت پیستون می باشد. برای افرادی که هر دسته نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در گزینه چگونگی به کار گیری از پیستون عظام پژو ، شما احتمال دارد می توانید اساسی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
اولین حشره مورچه برش برگ با یک جلیقه ضد گلوله بیومرنی پیدا شد