فشارشکن آب چیست؟

به کلمه دیگر پایلوت شیر فشارشکن از فشار پاییندست فرمان میگیرد، به همین رخ که اهمیت کاهش فشار پاییندست در اثر افزایش برداشت از فشار تنظیمی پایلوت، مقدار گشودگی پایلوت ارتقا پیدا کرده و این عامل باعث تخلیه عمده آب درپوش میشود؛ در عاقبت شیر اهمیت به مقدار بیشتری باز شده و میزان افت به وجود آمده در خط لوله را جبران میکند. به جهت پرهیز از جراحت به پمپ حیاتی ید توجه داشت در زمان آزاد نمودن کلاچ شیر فشار شکن فشار سیستم در تحت ترین میزان باشد و پس از شروع به فعالیت به رخ یکنواخت شیر را بسته تا فشار سیستم بالا رفته و شوک به سیستم وارد نشود. فشار شکن آب باید در بالاترین نقطه سیستم در موقعیت عمودی کارگزاشتن شود . جهت تسهیل در دستور تعمیر و مراقبت باید دو عدد شیر جدا و وصل در دو طرف شیر فشار شکن نصب کنید. شیر را به صورت عمودی یا افقی و ترجیحا غیر وارونه کارگزاری کنید. همین شیر حساس به کار گیری از فشار آب باز و بسته می فشار شکن در هیدرولیک شود . فشار شکن ها همانطور که از نامشان هم معین است برای تغییر و تعدیل فشار سیالات مورد به کار گیری قرار می گیرند . برای بررسی شرایط خلاء ضروری می باشد تا به منظور تحلیل شرایط فشار خلاء ضخامت های لوله کشی باز‌نگری شود . این فشار شکن ها به خواسته بستن یک سوپاپ چک اساسی به کار گیری از فشار هوای خارج کار می کنند . فشارشکن ها در نزدیکی کنتورهای خانگی کارگزاشتن می شوند و به این ترتیب فشار بالای آب ورودی و یا این که تغییرات آن به سادگی در اختیار گرفتن می شوند و کاهش پیدا می نمایند . این شیر با ساختاری بی آلایش و کوچک برای در اختیار گرفتن فشارهای کم کاربرد دارد و به طور مستقیم فشار را کاهش می دهد. از پاراگراف معمولی ترین و ناچیز هزینه ترین دستگاه های موجود ، فشار شکن های جوی می باشد که مانع از بازگشت آب به درون خطوط آب می شود . بر همین اساس، شیرهای فشارشکن، به عنوان نمونه ای از شیرهای صنعتی، بهترین مورد به جهت ثابت نگه داشتن، کاهش و تهیه فشار خروجی شیر در صنایع مختلف، شبکه توزیع آب آشامیدنی و خطوط انتقال نفت در پالایشگاه ها و بقیه سیالات به شمار می روند. آب موجود در مخازن وارد شبکه لولهکشی می شوند و به‌این ترتیب در سطح شهر پخش شده و وارد خانه ها می شود .

حتما بخوانید:
طراحی داخلی اداری شرکت پرستیژ