فروش سولفات پتاسیم |فروش پتاسیم سولفات پودری|کود سولفات پتاس

این نتیجه های نشان داد تنش کم آبی اثرات منفی دوچندان معنی­داری بر وزن هزار دانه دارد. وی در ادامه مهم اشاره به ارزشمندی بعضی کودها مثل کود سولفات پتاسیم که قیمت آن بالغ بر کیلویی ۱۵ هزار تومان است، افزود: همین محصولات لبه سود قابل قبولی حتی نسبت به بقیه فرآوردههای پتروشیمی دارند. نتیجه های مقایسه متوسط سطح های مختلف سولفات پتاسیم نشان داد که ارتقا کاربرد کود پتاسه از صفر به 300 کیلوگرم در هکتار تأثیر مثبتی بر عملکرد داشته است؛ اما در بین کاربرد 200 و 300 کیلوگرم در هکتار پتاسیم تفاوت معنی­داری در عملکرد دانه بازدید نشد. در تیمار کاربرد 200 کیلوگرم در هکتار پتاسیم بیشترین شاخص برداشت جو حاصل شد (1/36 درصد) که دارای عدم کاربرد کود پتاسیم شاخص برداشت به 32 % کمتر یافت. در نقطه نهایی فصل رشد، کارایی دانه، کاه و کلش و بیولوژیک و همینطور اجزای کارایی دانه شامل تعداد پنجه بارور و تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه جو فارغ از پوشینه اندازه­گیریشد. در دربین سطوح گوناگون کاربرد سولفات پتاسیم تیمار عدم کاربرد پتاسیم کمترین (9/30 گرم) و تیمار 300 کیلوگرم در هکتار بیشترین (34 گرم) وزن هزار دانه را به دست آمد. حساس هدف بررسی اثرات دورهای گوناگون آب پاشی و کاربرد مقادیر گوناگون کود پتاسیم در خاک، بر کارایی و اجزای کارایی جو فارغ از پوشینه، آزمایشی با کرت­های خردشده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد میبد مدرس یزد در سال 1388 انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سه دور مختلف آبیاری شامل 7، 14 و 21 روز یکبار (کرت­ه ای اصلی) و چهار مرحله کاربرد کود سولفات پتاسیم شامل صفر، 100، 200، 300 کیلوگرم در هکتار (کرت­های فرعی) بود. سولفات پتاسیم اصلی فرمول شیمیایی K2SO4 یکی از مواد شیمیایی لبریز کاربرد در کشاورزی است. دلجوان پتروشیمی ارومیه را تولیدکننده بیشتر حساس لایسنس و کیفیت گزینه اعتماد بینالمللی دانست و افزود: به تازگی پتروشیمی نوری در حیث داراست از گازهای اسیدی خویش سولفات آمونیوم ساخت کند، ولی هنوز انجام نشده است. ATP که به امداد فتوسنتز در گیاه به وجود میاید و به یکی از منابع انرژی برای کار های فیزیکی و شیمیایی گیاه محسوب می شود البته می بایست همین انرژی به بخش های متعدد گیاه انتقال دیتا شود که به یاری بار الکتریکی انجام می شود که کاتیونهای پتاسیم آن را تامین می کند، می اقتدار نتیجه گرفت که در صورتی که مقدار پتاسیم در گیاه قلیل باشد شتاب فتوسنتز آن هم اندک می شود. این عنصر یک ماده غذایی چندکاره در گیاه بوده که فرآیندهای متابولیکی مانند فعال نمودن آنزیم، در دست گرفتن اسمزی، ساخت و تقسیم کربوهیدرات­ها و تعادل آنیون­ها با کاتیونها را بر عهده دارد. کود سولوپتاس کوالی مکس کامل محلول در آب بوده و قابلیت و امکان مصرف بصورت کودآبیاری، محلول پاشی برگی و همینطور مصرف در سیستمهای هیدروپونیک را دارد. انگور در مقایسه با برخی از فضای سبز میوه نیاز به میزان بیشتری پتاسیم دارد (Klein et al., 2000; Karimi et al., 2014). پتاسیم نقش مهمی در عملکرد، کیفیت میوه، تعادل و انتقال عنصرها و تحمل به تنشها در انگور دارااست (Yildirim et al., 2009; Karimi, 2017). گزارشهای محدودی دربارة اثر پتاسیم سولفات در پاسخ مورفو-فیزیولوژیک انگور در تنش شوری وجود دارد. در صورتی که از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم سولفات پتاسیم مایع لطفا از صفحه ما بخواهید.

حتما بخوانید:
معرفی بهترین تقویت کننده ناخن
hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum bayan escort - vip elit escort lyft accident lawyer html nullednulled themesKamagrasu tesisatçısıkameralı su tesisatçısıEvlilik Büyüsü