فروش اسید بوریک |خرید اینترنتی بوریک اسید |اسید بوریک صنعتی

همچنین اسید بوریک در یک محلول بسیار رقیق شده به تیتر محلول شستشوی دیده استفاده می شود. محلول رقیق اسید بوریک به عامل این‌که خاصیت قلیایی دارااست ، جهت معالجه خلل bacterial vaginosis مصرف می خلطة بوريك اسيد للصراصير شود. مطالعاتی درمورد کپسول یا شیاف اسید بوریک و درمان عفونتهای کاندیدیازیس واژینال انجام شده و در مجله سالم بانوان به چاپ رسیده است. این اسید را می توان به عنوان محلول ضد عفونی واژینال به جهت معالجه واژینوز باکتریایی به علت قلیایی شدن آن آیتم استعمال قرار داد . به جهت مثال شیاف همین دارو را به جای سه هفته، به مدت دو هفته مصرف کردند، نتیجه این بود که نسبت به درمان طولانی تغییر قابل ملاحظهای بازدید نشد. محققان حساس کل محاسباتی که انجام دادهاند، به این نتیجه رسیدهاند که اسید بوریک نسبت به درمانهای دیگر، آیتم بی خطرتری است. این ماده به دو صورت کریستالهای (بلورهای) بی رنگ و یا این که پودر سپید رنگ و حل شونده در آب وجود داراست و به طور عمده از کانیها و معادن بورات تهیه میشود. اسید بوریک به تیتر ماده شیمیایی استخر شنا نامیده می شود زیرا اثبات شده است که به جهت محافظت اثرگذار است. در آغاز اسید کلریدریک اسید و بوراکس را جداگانه در آب حل کرده بعد از آن آنان را اساسی نیز ترکیب می کنند تا محلول سرد شود. شیاف اسید بوریک برای درمان عفون واژن را تا یک‌سری روز می بایست اسید بوریک فرمول به کارگیری کنم؟ در این مطالعه از اسید بوریک در آزمونهای آزمایشگاهی جهت توان موریانه ها برای انتقال غلظت های مرگ آور سموم به موریانه های کارگرتیمار نشده، استفاده شد. بدین ترتیب انتقال غلظت های مرگ آور از دهنده ها به گیرنده ها تماشا شد. بوریک اسید به ملازم اتیلن گلایکول باعث حفاظت چوب از حمله ی حشرات و قارچ ها و جلوگیری از پوسیدگی آن می شود.

حتما بخوانید:
غول انرژی آلمان می تواند در دو سال آینده زیان ده باشد