هرچه رینگ یا این که حلقه پیستون نازک خیس باشد، شکننده خیس خواهد بود. رینگ های فشاری همینطور به جهت انتقال حرارت از پیستون به دیواره سیلندر عمل می کنند ، جایی که مایع خنک کننده ای که از شیوه جلیقه های آب جریان دارد ، پخش می شود. گاز تحت فشار از شیوه رخنه در میان دیواره سیلندر و پیستون عبور کرده و به داخل شیار رینگ پیستون خط مش پیدا می کند. سایز پیستون به نوع ای در حیث گرفته شده تا کمترین مقدار لقی در گژن پین و همچنین در بوش (ویا سیلندر) را داشته باشد. پیستون های بیضی صورت که برای جلوگیری از چسپیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته می شود با ابعاد خاصی طرح می گردد.به طوری که در صورت 7 چشم می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار دارد به اندازه006/0 اینچ یا 15/0 میلیمتر از قطر دیگر کوچکتر می باشد و قطر پیستون در بر روی محور 45 مرتبه ای نسبت به محور 003.0 اینچ یا 075/0 میلیمتر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است. بنابراین به یک ماده قادر تر نیاز دارد. مقاومت آیتم نیاز میله اتصال به این معنا هست که از فولاد جعلی یا این که فولاد پودری ساخته شده است. فلز اینوار آلیاژ فولاد نیکل دار می باشد که از 36% نیکل ، 8/63% آهن ، 2/0 بهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجو کربن تشکیل می شود.این آلیاژ در حرارت های مضاعف دارای انبساط دوچندان پاره ای هست و لذا از انبساط پیستون آلومینیومی دوری می کند. پیستون از آلیاژ آلومینیوم ساخته می شود (آلیاژ آلومینیوم مخلوطی از آلومینیوم و فلز های دیگر است)، چون فلز سبکی است.وزن هر پیستون در حدود 450/0 کیلو گرم (1پوند)است.دامنه یا این که قسمت زیر پیستون را می تراشند تا هم وزن آن کاهش یابد و هم جا برای وزنه های تعادل میل لنگ گشوده شود. با بیش تر کردن درصدی سیلیکون به آلومینیم ( حدود ۱۶ بهینه سازی سایت برای گوگل ) میزان انبساط حرارتی به نحو چشم گیری کاهش می یابد. پیستون از آلیاژ آلومینیوم ساخته می شود (آلیاژ آلومینیوم مخلوطی از آلومینیوم و فلز های دیگر است)،زیرا فلز سبکی است.وزن هر پیستون در حدود 450/0 کیلو گرم (1پوند)است.دامنه یا قسمت تحت پیستون را می تراشند تا نیز وزن آن کمتر یابد و نیز جا برای وزنه های تعادل میل پیستون تیبا لنگ باز شود. این محصولات حیاتی یک لایه غلیظی از روغن روی حلقه ها را می پوشاند که به آن کمک می نماید تا به جهت مدت کوتاهی دیواره موتور را عایق بندی کند. از آنجایی که پیستون ها در ارتفاع عمر موتور، میلیون ها بار بالا و ذیل می روند، عایق بندی پیستون ها از مهم متعددی برخوردار است. حلقه پیستون در معرض گازهای بد، هوا و سوخت آلوده و روغن آلوده قرار می گیرد که سبب به کمتر ارتفاع قدمت این قطعات می شود. در طول فرآیند احتراق، نیروی گازهای ذیل فشار، رینگ پیستون را به دیواره سیلندر فشار می دهد. این دیسک داخل سیلندر حرکت می کند و داخل سیلندر منبسط و منقبض می شود.

ایندکسر