طراحی و ساخت یک شیر فشار شکن هوا با فشار بالا

زمانی که شیر اطمینان بر روی هر عددی تهیه و تنظیم شود در اصل مدار هیدرولیک به هیچ وجه فشار بالاتر از میزان تهیه شده شیر فشار شکن اسپیراکس را نخواهد دید. در شرایط عادی شیر اطمینان یک شیر بسته میباشد که توسط دهانه محل ورود امر میگیرد. ۱۱. در رخ وجود شیر آتش نشانی در تحت دست فشار، آن را گشوده نموده تا بتوان در حالتی که آب در حرکت میباشد فشار تحت دست را به یاری پیچ پایلوت تهیه نمود ( در شکل گرداندن پیچ پایلوت در جهت عقربه های ساعت فشار بسیار میشود ) و پس از تهیه ، فشار شیر آتش نشانی را ببندید . این قطعات شامل : بدنه مهم ، پایلوت و … خروجی این شیرها به مخزن متصل است و در اصل تحریک همین شیر به وسیله پورت محل ورود انجام میشود. در واقع کارایی شیر فشار شکن هیدرولیک به همین صورت می باشد که به طور اتومات فشار فراوان و متغیر ورودی را به میزان فشار ناچیز و ثابت خروجی تبدیل میکند. در شبکه مصرف آب شیر فشار شکن به خواسته خودداری از انباشته شدن فشار استاتیک، به رخ اتومات جریان عبوری را انقطاع میکند. به وسیله آچار آلن و یا این که پیچ گوشتی، پولکی تهیه فشار را بچرخانید. قبل از ناحیهای که اضطراری می باشد شیر را در آن جا کارگزاری نمایید حتمی میباشد که از یک فیلتر یا این که صافی استفاده شود چرا که این مورد قضیه در شیرهای فشار شکن یک نکته فراوان کلیدی است. گروه دماتجهیز جهت سهولت شما مشتریان عزیز، قابلیت فروش اقساطی را فراهم نموده است. در شیرهای فشار شکن دستی، یک اهرم دستی به شیر، متصل میباشد که وظیفه در اختیار گرفتن فشار سیالات و مایعات هیدرولیکی را بر عهده دارد. احتمال دارااست که به علت غلظت زیادی که در این سیالات دیده میشود، جریان به صورت اتوماتیک درون شیر قطع شود و در واقع اذن ندهد که فشار ایستا انباشته شود. پیش از نصب همگی شیرهای سیستم را باز می کنیم تا هوای داخل سیستم لوله کشی به طور کامل تخلیه گردد. در صنعت آتش نشانی، بر پایه دست کم و حداکثر فشار مجاز در نتورک لوله کشی طبق دارای NFPA 14، استعمال از شیر فشارشکن در سیستمهای لوله ایستاده و سامانههای شیلنگی آتش نشانی، مناسبترین ابزار جهت خودداری از ورود فشار اضافی و آسیب به تجهیزاتی مانند جعبهها و هوزریل آتش آدرس بوده و اساسی کمتر فشار رفت آب و استفاده بهینه از فشار، بهبود راندمان و کمتر هزینهها را به ملازم خواهد داشت. هنگامی که در کنار پیچ از یک لوله به کارگیری شود و به طرف قسمت فشار ضعیف بروید به راحتی میتوانید مقدار فشار را به این صورت تهیه و تنظیم نمایید. در اینجا عمده به باز‌نگری وب وب سایت شیر فشار شکن یورک.

حتما بخوانید:
عوارض ایکس بادی چیست - بلاگ کرفس