سرقت سلاح نظامیان صهیونیست در خواب!روزنامه صهیونیستی معاریو امروز (یکشنبه) از حادثه محرمانه ای خبر داد که هفته گذشته در پایگاه نظامی نظامیان رژیم صهیونیستی در منطقه نقب در سرزمین های اشغالی رخ داد. حادثه ای که این نشریه صهیونیستی از آن به عنوان یک حادثه خطرناک یاد می کند.

این نشریه می نویسد: در این حادثه که هفته گذشته در پایگاه نظامی موسوم به «شبته» در نقب رخ داد، 3 قبضه تفنگ از سربازانی که در یک دوره آموزشی شرکت می کردند و در حال خواب بودند به سرقت رفت.

این نشریه همچنین نوشت: افراد ناشناس با حمله به این پایگاه نظامی توانستند از ورودی های آنجا عبور کرده و از این سربازان که دوره افسری توپخانه را می گذرانند، 3 قبضه تفنگ سرقت کنند. این نشریه یهودی همچنین اعلام کرد که ارتش صهیونیستی تحقیقاتی را در این رابطه آغاز کرده است. ضمن اینکه این اتفاق اولین بار نیست و در گذشته به پایگاه های نظامی رژیم صهیونیستی نفوذ کرده و مقداری سلاح از آنها به سرقت رفته است.

حتما بخوانید:
حومه شهرها از تنوع بیشتری برخوردار می شوند - توسعه شهری و همه گیری بیشتر آنها را متحول خواهد کرد

دیدگاهتان را بنویسید