روش استریل کردن مسواک با روشی مطمئن

اکثری از بیماری های ویروسی و باکتریایی دهن و دندان از طریق مسواک های آلوده شیوع پیدا می نمایند براین اساس بایستی مسواک ها را اساسی روش مناسب استریل و ضدعفونی کنید. طبق معمول از گاز پس از سترون کردن (استریل) به جهت پانسمان زخم به کارگیری میشود. در رخ عدم اعتنا به سترون کردن این گونه گاز ها ممکن هست عفونت و آلودگی به راحتی به مریض انتقال یابد. استریل به دو طریق اتوکلاو (استریل مهم بخار) و گاز اتیلن اکساید انجام استریل ست پانسمان می شود. این فعالیت باید قبل از روند استریلیزاسیون انجام شود. این طریق طی 2 سطح انجام می­شود، در آغاز در دمای 63 تا 66 درجه­ی سانتیگراد به مدت 30 دقیقه و بعد در دمای 76 تا 78 درجه­ی سانتیگراد به مدت 15 دقیقه. اتوکلاوها از بخار گرم شده تا ۱۲۱ – ۱۳۴ سکو سانتیگراد ذیل فشار استعمال میکنند. درصورتیکه درب بخار پز را بر ندارید بطری ها حدود ۶ ساعت استریل باقی میمانند. بطری ها و سایر نصیب ها را به طور تام در آب فرو ببرید بدون اینکه حباب آبی وجود داشته باشد. آب داغ خودرو ظرف شویی می تواند باکتری های موجود در مسواک را از میان برنده شود پس مسواکتان را در اتومبیل ظرف شویی قرار دهید و فارغ از شوینده اصلی آبکشی ماشین، مسواکتان را ضدعفونی کنید. تا روزگار به کارگیری درب کاسه را برندارید. طی یک مطالعه ثابت شد که این دستگاه بطور میانگین ۸۶ درصد از واحد های تشکیل دهنده کلونی باکتری ها را کاهش دیتا است. یافتهها: 2 نفر در ویزیت سوم گروه نخستین از قرمزی محل خروج کاتتر و 1 نفر در ویزیت سوم مجموعه دوم از ترشح محل خروج کاتتر گلایه داشتند. بر طبق تعریفی که در نخست شد، استریلیزاسیون به معنا حذف کلیه میکروارگانسیم ها از پاراگراف اسپور، ویروس و حتی پریون ها می باشد که خود حساس استعمال از طریق فیزیکی و شیمیایی امکان پذیر است. درصورت استعمال مستقیم از دهانه تیوب خمیر دندان برروی فن های موئی مسواک آلودگی توسعه و گسترش میابد. ملزومات و بطری نباید به طور مستقیم اصلی کف کاسه تماس پیدا کنند زیرا حرارت مستقیم به آن ها جراحت میرساند.

حتما بخوانید:
چرا ثبت نام در دانشگاه برای سود در طول COVID-19 افزایش یافته است