در مورد ژنیکوماستی چه می دانید؟

در صورتی که ژنیکوماستی پیشرونده باشد و یا به درمانهای دیگر جواب ندهد، درمان جراحی مد نظر میگیرد. به لحاظ می رسد بهترین طریق درمانی در دربین گزینههای دیگر معالجه ژنیکوماستی، جایگزین نمودن طبیعی هورمونها باشد. به همین استدلال بسیاری از مردان مسن سعی میکنند، کلیدی جایگزین کردن هورمون تستوسترون به درمان خویش بپردازند. هر کدام از همین طریق ها حیاتی نظر فوق تخصص جراح پستان به کار برده می شود. در شرایطی که سینه بیمار فقط در عاقبت تجمع بافت چربی بزرگ شده باشد به تنهایی از طرز لیپوساکشن به کار گیری می شود که طی آن یک کانول که در واقع یک لوله تو خالی باریک است از طریق یک‌سری برش ریز وارد چربی می شود و اهمیت حرکات کنترل شده به سمت عقب و جلو چربی ها را انقطاع و سپس توسط مکش از تن خارج می کند. جراحی ژنیکوماستی یا درمان تجمع چربی در سینه آقایان کدام پزشک خوبتر است؟ هورمون استروژن در واقع هورمونی هست که کار رشد بافت سینه ها را در بر دارد. علاوه بر معالجه بزرگی سینهها، ممکن می باشد شما بخواهید مرحله ذیل تستوسترون خویش را هم درمان کنید، وضعیتی که اساسی ارتقاء سن بخش اعظم صورت میدهد. معافیت دائم، معافیتی هست که در آن فرد نیز از بازه آموزشی رزمی و نیز بازه سرویس سربازی معاف می شود. ماستکتومی هم یک روش جراحی میباشد که در آن بافت غده پستان برداشته میشود. همین طرز برای حذف چربیهای اضافی سینه هم ژنیکوماستی کاذب بکار گرفته میشود. شما ممکن هست در مورد لیپوساکشن (حذف چربیهای بیشتر از شکم) شنیده باشید. ازآنجاکه علت ایجاد ژنیکوماستی بر پایه ایراد هورمونها است، پس خوب تر هست به سراغ اصلاح هورمونها برویم. همینطور ممکن می باشد یک تغییر مثبتی در راه و خلقوخوی آن ها ساخت شود. ممکن میباشد تصویربرداری از منطقه قفسه سینه نیز انجام شود. در مورد ها شدید ژنیکوماستی ممکن میباشد وزن بافت اضافی سینه سبب ساز آویزان شدن سینه ها و کشیدگی ناحیه ی هاله شود . در صورتی که شما به عنوان یک مرد اهمیت بافت سینه بزرگ یا غیرمتقارن هستید، یا این که حوزه‌ سینه، سر سینه، یا این که حوزه‌ قهوهای رنگ بدور آن در گیر مشکلات ظاهری است، احتمالاً میتوانید از جراحی زیبایی ژنیکوماستی به جهت برطرف کردن مشکل خود استعمال کنید. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وبسایت ژنیکوماستی عمل.

حتما بخوانید:
چگونه یک لباس بچگانه را به زمین بزنیم