تراتل را به اندازه ۳۰ درصد بالا ببرید

حـالتی را کـه در آن مشخصه های تراتل ولو و کمپرسور و همچنین پارامتر گرایتزر نامشخص هستند، در نظر گرفته اند. کاپیتان به اتفاق کمک خلبان اش قبل از پرواز تمام بازرسی های لازم رو انجام می دهد برای سبک نگه داشتن وزن هواپیما ، سوخت کافی تنها برای نخستین مقصد آن ها در نظر گرفته شده است . حدود زمستان 1388 متوجه شدم لنت های جلو تمام شده اند. این خودرو از رینگ های 17 اینچی بی بی اس یک تکه بهره می برد که پهنای آن 8 اینچ می باشد و برای آن تایرهای 235/35/17 در جلو و 245/40/17 در عقب در نظر گرفته شده که تایرهای این خودرو از برند معروف یوکوهاما مدل Advan است. این روش بر اساس تکنیکهای جایابی قطـب با بهره گرفتن از مدل خطی شده گرایتزر با دو متغیر حالت بود که در آن از تغییرات سرعت کمپرسور و اثرات دما، صرف نظر شده بود. جهت استخراج یک قانون کنترل سرج برای مـدل گرایتـزر بـا در نظر گرفتن اغتشاشات متغیر با زمان، مورد استفاده قرار گرفت. ناپایداری سرج عبارتست از نوسانات یکبعدی که منجر به افـزایش فـشار و فلـوی جرمـی کمپرسـور مـی گردد.سرج ناحیه کاری سیستم را به شدت تحت تاثیر قرار داده و راندمان آن را کاهش می دهد و نهایتـا منجر به آسیب جدی کل سیستم می گردد.

در فصل دوم ابتدا اصول عملکرد کمپرسورهای محوری و گریز از مرکز را توضیح می دهـیم، سـپس بـه تعریف پدیده های سرج و Rotating Stall پرداخته و نحوه بوجود آمـدن آنهـا را بررسـی مـی کنـیم. لذا کنترل این پدیده از مدتها قبل در کـانون توجـه محققـان قـرار گرفتـه اسـت. تـاکنون روشـهای مختلفی جهت کنترل این ناپایداری در کمپرسورهای محوری و گریز از مرکز پیـشنهاد گردیـده اسـت. در روشـهای قـدیمی کنتـرل سـرج تکنیـک مورد استفاده، اجتناب از سرج بود. بـا توجه به کاربرد کمپرسورهای محوری در موتورهای جت و هواپیما، بیشتر کارهـا در زمینـه کنتـرل سـرج مربوط به کمپرسورهای محوری می باشد، در این مجموعه ما روش های نوین کنترل سرج در کمپرسورهای محوری و سانتریفیوژ را که مبتنی بر کنترل فعال می باشند بررسی می نماییم. آنهـا از یک روش ساده جهت کنترل سرج اسـتفاده نمودنـد کـه در آن ورودی کنتـرل موقعیـت تراتـل ولـو و خروجی اندازه گیری فشار کل در ورودی کمپرسور می باشد. در این مجموعه هدف ما بررسی مدلهای مختلف و همچنین کنترلرهای بکار رفتـه جهت کنترل پدیده های ناپایداری فلو در کمپرسورها می باشد. این روش ما را مطمئن می سازد که نقطه کـار سیـستم خـط سرج را قطع نمی کند و لذا پدیده سرج به وقوع نمی پیوندد.

حتما بخوانید:
درمان بزرگی سینه مردان یا جراحی ژنیکوماستی توسط دکتر فوق تخصص

این پدیده در نرخ های فلوی جرمـی کـم کمپرسـور رخ مـی دهد و نتیجه آن ایجاد نوسانات با دامنه بزرگ در فشار و نرخ فلوی جرمی خروجی از کمپرسور است. روش های مبتنی بر کنترل فعـال سـرج، کـه ناپایـداریهایی را کـه منجـر بـه سـرج مـی شـوند حـذف نمایند، می توانند ناحیه عملکرد پایدار سیستم را به آنسوی خط سرج سیـستم گـسترش دهنـد و ناحیـه کاری پایدار سیستم را وسیعتر نمایند. جهت دستیابی به ماکزیمم راندمان کمپرسـور و حـذف سرج و RS بکار رفته است. زمانی که گاز را تا انتها فشار می دهیم شاهد کنده شدن این پراید سبک وزن از روی زمین هستیم، صدای تراتل ها بسیار زیبا و گوش نواز و جالب اینجاست که صدای بسیار زیاد و زیبای اتومبیل از پیشرانه آن است نه سیستم اگزوز چراکه سیستم اگزوز صدای آن چنانی ندارد، جعبه دنده اتومبیل از دنده 2 به بعد خیلی کوتاه می شود و این خود باعث می شود تا شما در مسیر 400 متر بیشتر دنده را تعویض کنید و نهایت سرعت را برای رد شدن از خط پایان بالا ببرید لازم بذکر است که ردلاین این موتور 8000 دور است و دنده ها در این دور به راحتی تعویض می شوند، همانطور که در خطوط بالا به شما گفتیم این اتومبیل فقط جهت مسابقات 400 متر آماده شده است و مالک آن از اتومبیلش برای سواری در شهر اصلا استفاده نمی کند که این مهم بسیار نکته ظریفی در مورد نگهداری اتومبیل های قدرتمند است.

ابتدا مدلهای استخراج شده برای سیستم های فشرده سازی محوری و گریز از مرکز را معرفی می نماییم، سپس به بررسی روش های مختلف ارائه شده تا کنون برای کنترل ناپایداری سرج در کمپرسورهای محوری و گریز از مرکز می پردازیم، نهایتا مقایسه روش های مختلف با یکدیگر و نتیجه گیری پایانی را می آوریـم و در انتها چند مدل تجاری کنترلرهای آنتی سرج را معرفی می نماییم. کمپرسورها به دلیل کاربرد گسترده ای که در صنایع مختلف برای فشرده سازی و انتقال گازها دارند از اهمیت ویژه ای بر خوردارند. و حرکت پولی هم باعث فعال شدن کمپرسور می گردد تا عمل فشرده سازی هوا انجام شود. استپر موتور با نام لاتین idle air control valve یک نمونه از انبوه قطعات مهم در خودرو است که خرابی آن هم بر روی عملکرد موتور تاثیر منفی می گذارد و هم باعث افزایش آلایندگی خودرو می شود . لیست قیمت قطعات پراید – تعمیر پراید سنسور اکسیژن سنسور میل بادامک بوش دنده دو شاخ کلاج جلو پنجره بوش کلاچ …

حتما بخوانید:
دانشمندان نقشی کشف کردند که مونتاژ پیرنوئید جلبک ها را هدایت می کند